SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Elektrik

Rüzgar

Hidro

Güneş

Jeotermal

Biyokütle

Doğalgaz

Petrol

Kömür

Nükleer