Ege Linyitleri 3 adet taşıyıcı kiralayacak

Ege Linyitleri 3 adet taşıyıcı kiralayacak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, 333 gün çalıştırmak amacıyla 3 adet lastik tekerlekli yükleyici kiralamak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, 333 gün boyunca, toplam 14.985 saat çalıştırmak üzere, 3 adet lastik tekerlekli yükleyici kiralamak için, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale, 20 Kasım 2018 günü, saat 14.00’te, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Komisyon odası, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

İhale evrakı, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Atatürk Cad., No: 111, 45500,
Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 170 TL bedelle aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü postayla bu adrese gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecekler.