TKİ 155 bin ton kömür taşıtacak

TKİ 155 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri, 155.000 ton kömürün taşınması işini vermek üzere ihale düzenleyecek. 

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Dereköy Stok Sahalarından 155000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (Balcıkapı ve Yırcakapı Döküm Noktalarına) ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işini vermek üzere, açık ihale usulüyle, ihale düzenleyecek. 

İhale 22 Kasım 2018 günü, saat 14.00’te, ELİ Müdürlüğü, Komisyon Odası, Soma Manisa adresinde yapılacak. 

İhale evrakı ELİ Müdürlüğü, Atatürk Cad., No: 111, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 170 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin, ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.