Bolu’da 3 adet jeotermal saha ihale edilecek

Bolu’da 3 adet jeotermal saha ihale edilecek

Enerji Günlüğü – Bolu’da 3 adet jeotermal kaynak sahası ve 1 adet doğal mineralli su sahası ihale edilecek.

Bolu’da 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ve 1 adet jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ile 1 adet doğal mineralli su işletme ruhsatlı saha; Bolu İl Encümeni tarafından açık teklif arttırma usulüyle, ihale edilecek.

Ayrı ayrı yapılacak olan ihaleler; 21 Kasım 2018 günü, saat 14.00’te, doğal mineralli su işletme ruhsatlı sahanın ihalesiyle başlayacak; Mudurnu ilçesinde bulunan arama ruhsatlı jeotermal kaynak sahası ve Göynük’teki arama ruhsatlı saha ile devam edip, işletme ruhsatlı jeotermal kaynak sahasının ihalesi ile tamamlanacak. 

İhale evrakı Bolu İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü’nde görülebilecek ve bankaya yatırılacak olan 1000 TL karşılığında aynı yerden temin edilebilecek. 

Teklif dosyalarının, istenen diğer belgelerle birlikte, en geç ihale günü saat 13.30’a kadar bir dilekçe ile birlikte Bolu İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

İsteklilerin, geçici teminat dışında 133.800 TL değerinde mali yeterlilik belgesini de ibraz etmeleri isteniyor.

İhale konusu ruhsatlandırılacak sahaların ilçesi, mahalle veya köyü, yüzölçümleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıdaki gibidir.

Doğal mineralli su işletme ruhsatlı saha
İlçesi: Merkez
Köyü/Mahallesi/Mevkii: Elmalık
Yüzölçümü: 900 ha
Muhammen bedeli: 42.000 TL
Geçici teminatı: 1.260 TL
İhale saati/ihale sırası: 14.00/1.

Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar
İlçesi: Mudurnu
Köyü/Mahallesi/Mevkii: Yeğenderesi
Yüzölçümü: 1839,70 ha
Muhammen bedeli: 43.000 TL
Geçici teminatı: 1.290 TL
İhale saati/ihale sırası: 14.00/2.

İlçesi: Göynük
Köyü/Mahallesi/Mevkii: Çamlıca
Yüzölçümü: 4617,01 ha
Muhammen bedeli: 108.000 TL
Geçici teminatı: 3.240 TL
İhale saati/ihale sırası: 14.00/3.

Jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha
İlçesi: Göynük
Köyü/Mahallesi/Mevkii: Karacalar
Yüzölçümü: 900 ha
Muhammen bedeli: 84.000 TL
Geçici teminatı: 2.520 TL
İhale saati/ihale sırası: 14.00/4.