Elektrik amaçlı kömür ithalatında ek mali yükümlülük istisnası

Elektrik amaçlı kömür ithalatında ek mali yükümlülük istisnası

Enerji Günlüğü – Kömür ithalatında, ek mali yükümlülükle ilgili kararın yayımından önce taşıma belgesi düzenlenmiş olan partiler, ek mali yükümlülükten muaf tutulacak. 

Cumhurbaşkanlığı, kömür ithalatına ek mali yükümlülük getiren 2016/9073 Sayılı Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’na istisna getiren geçici bir madde ekledi. 

Değişikliğe göre, Karar’ın yayım tarihi olan 02 Ağustos 2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 15 Eylül 2016 tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar, ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmayacak. 

Bu kapsamda kalması şartıyla, bu Karar’a konu olan eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ek mali yükümlülük ve bu ek mali yükümlülükten kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, başvurusu halinde, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade edilecek.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda bahsi geçen ek mali yükümlülük; elektrik üretimi dışındaki amaçlar için ithal edilen kömürde uygulanmıyordu; ancak elektrik üretimi amaçlı kömür ithalatında, diğer olağan vergiler dışında; ton başına 15 ABD doları ilave vergi anlamına geliyordu.