Kayseri’de 5 adet ruhsatlı jeotermal saha ihale edilecek

Kayseri’de 5 adet ruhsatlı jeotermal saha ihale edilecek

Enerji Günlüğü – Kayseri’de 5 adet jeotermal saha ihaleye çıkacak. 

Kayseri’de jeotermal arama ve işletme ruhsatı bulunan 5 ayrı saha, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilmek üzere, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edilecek. 

İhale, 22 Ekim 2018 günü, saat 10.00’da, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Toplantı Salonu’nda yapılacak. 

Şartname ve ekleri, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilecek. Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar elden terslim edilmesi gerekiyor. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. İhaleyle ilgili www.kayseriyikob.gov.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilecek. 

İhale edilecek sahaların pafta nosu, ilçesi, genişliği, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıdaki gibidir. 

Pafta nosu: K34-c3/K35-d4
İlçesi: Melikgazi
Genişliği: 3.641 ha
Muhammen Bedeli: 82.321,01 TL
Geçici teminat tutarı: 2.469,60 TL

Pafta nosu: K34-c3/K35-d4
İlçesi: Melikgazi
Genişliği: 2.540 ha
Muhammen Bedeli: 57.429,40 TL
Geçici teminat tutarı: 1.722,88 TL

Pafta nosu: K34-d2/K34-d3
İlçesi: İncesu
Genişliği: 3.517,32 ha
Muhammen Bedeli: 79.526,60 TL
Geçici teminat tutarı: 2.385,79 TL

Pafta nosu: K34-d3/K34-d4
İlçesi: İncesu
Genişliği: 4.020,54 ha
Muhammen Bedeli: 90.904,40 TL
Geçici teminat tutarı: 2.727,13 TL

Pafta nosu: J35-d3/J35-c4
İlçesi: Özvatan
Genişliği: 1.698,95 ha
Muhammen Bedeli: 153.653,03 TL
Geçici teminat tutarı: 4.609,59 TL.