600 maden sahası ruhsatlandırılacak

600 maden sahası ruhsatlandırılacak

Enerji Günlüğü - Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 600 maden sahasını ruhsatlandıracak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumları sona eren 600 maden arama sahasını yeniden ruhsatlandırmak üzere ihaleler açacak. İhale kapsamında 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 adet III. Grup, 4 adet V. Grup ve 484 adet IV. Grup maden arama sahası bulunuyor. Bu sahaların koordinat dökümleri ile alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edildi. 

Her saha için şartname alımı durumuna göre ihale tarihi belirlenerek ilan edilecek ve başvurular, ihale tarihinde, 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 

İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri için iki aylık süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahipleri ruhsat almaya hak kazanacaklar. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen talep sahipleri ise ruhsat hakkını kaybedecekler ve yatırdıkları ihale bedeli iade edilmeyecek. Bu durumda ilgili saha da yeniden ihale programına alınacak.