Türkiye’de meteorolojik afetler artıyor

Türkiye’de meteorolojik afetler artıyor

Enerji Günlüğü - Türkiye’de ortalama sıcaklık 1970 yılına göre ise 1.5 derece artış gösterirken, 1940’lardan beri en çok afet 2015, 2016 ve 2017 yıllarında görüldü.

İklim Haber’in yayınladığı Türkiye’deki iklim afetlerini inceleyen  “Türkiye’de İklim: Afetler artıyor ve bunun farkındayız” isimli detaylı analize göre, son yıllarda ülkemizde hem ortalama sıcaklıklar arttı hem de sel ve benzeri afet olaylarının sayı ve şiddetinde artış oldu. Analize göre, Türkiye’de ortalama sıcaklıklar, 1998 yılından beri sürekli artıyor. Türkiye’de ortalama sıcaklık 1970 yılına göre ise 1.5 derece artış göstermiş durumda. Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık ortalama artışını 1.5 derecede sınırlandırmayı amaçladığı dikkate alındığında Türkiye bu sınıra şimdiden gelmiş durumda.

Ayrıca analize göre Türkiye’de 1940’lardan beri en çok meteorolojik afetin görüldüğü üç yıl 598 afetle 2017 yılı, 654 afetle 2016 yılı, 731 afetle 2015 yılı olarak gözlemleniyor.

SICAKLIK ARTARKEN YAĞIŞLAR AZALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, “2017 yılı, Türkiye yıllık alansal ortalama toplam yağışı 506.6 mm ile 1981-2010 normalinin (574 mm) %12 altında gerçekleşti.” Kurumun, "2017 Yılı Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi"ne göre 1990 yılından günümüze kadar yağış miktarında azalma eğilimi bulunurken, “2017 yılında, 1990 yılından günümüze kadar görülen azalmaların üçüncüsü gerçekleşti”. 

Bu veriler Türkiye’de sıcaklıkların artarken, yağışların ise azalmakta olduğunu ortaya koyuyor. İklim bilimi ve iklim değişikliği ile meteorolojik hava olayları arasındaki ilişki açısından önem arz eden diğer veriler ise nem ve buharlaşma verileridir. Nem ve buharlaşma verileri bir yandan uzun vadeli kuraklık gibi afetler ile ilişkiliyken diğer bir yandan ise aşırı yağışlar ve fırtınalar gibi kısa vadeli meteorolojik afetler ile doğrudan ilişkilidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri 1970’e göre günümüzde Türkiye’de ortalama nemin azaldığını işaret ederken buharlaşmanın ise azalma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. 

İklim Haber, 1 ay önce Konda ile beraber yayınladığı anket ise, Türkiye’nin %76,3’ünün afetlerde artış olduğunu ifade etmişti. Ankete göre Türkiye’nin 4’te 3’ü Türkiye’de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olaylarının arttığının farkında.