TTK 2 adet trafo alacak

TTK 2 adet trafo alacak

Enerji Günlüğü - TTK, ihtiyacı olan 2 adet 6400 KVA trafo alımı işini ihale edecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan 2 adet 6400 KVA trafo alımı işini ihale edeceğini duyurdu. 

İhale, 23.07.2018 tarihinde saat 15:00'da TTK Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değer ve erken teslim süresine bakılacak.  

İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinden görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek. İhale dokümanını kargo yoluyla almak isteyenler, kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150 TL ihale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu Kurum hesabına yatıracaklar.  

Teklifler en geç 23.07.2018 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.  

Enerji Günlüğü