MTA kömür analiz ettirecek

MTA kömür analiz ettirecek

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 8 bin adet kömür analiz hizmeti alacak.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 8 bin adet kömür analiz hizmeti alımı yapacağını duyurdu.

İhale, 04.07.2018 tarihinde saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olacak ve yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İstekliler ihale dokümanını MTA Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 numaralı odada görebilecek ve yine aynı yerden 50 TL karşılığında temin edebilecekler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim gün olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü