TKİ, yedek parça alacak

TKİ, yedek parça alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, Komatsu iş makinalarında kullanılmak üzere 20 kalem yedek parça alım işini ihale edecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü, işletme müdürlüğüne ait Komatsu iş makinalarında kullanılmak üzere 20 kalem yedek parça temini işini kapalı zarf açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 03.07.2018 tarihinde saat 14:00’da ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. İhale dokümanı, Çan’da ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğünden görülebilecek ve Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler en geç, 03/07/2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacak.

Enerji Günlüğü