TKİ lastik kaplama işi ihale edecek

TKİ lastik kaplama işi ihale edecek

Enerji Günlüğü - TKİ, Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Komatsu kamyon ve iş makinalarının lastik kaplama işini yaptıracak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, işletme müdürlüğüne ait Komatsu kamyon ve iş makinalarının lastik kaplama işini ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 04.07.2018 tarihinde saat 14:00’da ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. İhale dokümanı Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü adresinden görülebileceği gibi Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler en geç 04.07.2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacak.

Enerji Günlüğü