Diyarbakır’da petrol için acele kamulaştırma

Diyarbakır’da petrol için acele kamulaştırma

Enerji Günlüğü - N.V. Turkse Perenco şirketinin Diyarbakır’da petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan çalışmalardan dolayı bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), N.V.Turkse Perenco Şti.’nin Diyarbakır il sınırları içindeki petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili kamulaştırma görüşmelerinde arazi sahiplerinin görüşmeye gelmemesi nedeniyle şirketin kamulaştırma başvurusu yaptığını duyurdu.

Buna göre, N. V. Turkse Perenco Şti’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/K/880 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsat sahasında kalan Kayaköy-15 ve Kayaköy-18 lokasyon yolu ve boru hattı için gerekli olan ancak kamulaştırma görüşmelerine davet edilen arazi maliklerinin görüşmelere gelmemesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Diyarbakır ili Sur ilçesi Alçık Köyü 275 ada 2 no’lu (önceki 156) parselin 142,21 m2’lik kısmının kamulaştırılmasına karar verilmesi için başvuruda bulundu.

Enerji Günlüğü