En yüksek işe alım beklentisi enerjide

En yüksek işe alım beklentisi enerjide

Enerji Günlüğü - Türkiye'de yılın üçüncü çeyreğinde en yüksek işe alım beklentisinin enerji sektörü iş kollarında oluştuğu bildirildi. 

ManpowerGroup 2018 yılı üçüncü çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması sonuçlarını yayınladı. Türkiye'den işverenleri temsil eden 1.002 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’deki işverenler temmuz-eylül dönemi için pozitif işe alım planları bildirdi. 

İkinci çeyreğe göre azalış var

Türk işverenlerin yüzde 22'si temmuz-eylül döneminde istihdamda artış beklerken yüzde 5'i azalma öngörüyor. İşverenlerin yüzde 70’ne göre ise istihdamda bir değişiklik olmayacak. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm pozitif yönde yüzde 14'ü gösteriyor. İşe alım beklentileri önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalırken, 2017’nin üçüncü çeyreğine göre sabit kalıyor. 

11 sektörde istihdam artışı bekleniyor

İşverenler, önümüzdeki üç ayda 11 sektörün ve beş bölgenin tamamında istihdam artışı bekliyor. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım eğilimleri beş bölgenin dördünde ve 11 sektörün dokuzunda zayıflıyor. 2017'nin üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alım planları 11 sektörün yedisinde ve beş bölgenin ikisinde zayıflıyor.

En yüksek işe alım beklentisi elektrikte 

İşverenler, önümüzdeki üç ayda 11 sektörün tamamında istihdam artışı tahmin ediyor. Elektrik, Gaz ve Su sektöründeki işverenler yüzde 24'lük Net İstihdam Görünümüyle en güçlü işe alım planlarını bildiriyor. Öte yandan, Üretim sektöründeki işverenler yüzde 22’lik görünümle sağlıklı işe alım planları bildirirken, yüzde 17 seviyesinde görünüm bildiren İlaç sektöründe işverenler istikrarlı bir istihdam artışı bekliyorlar.

Restoran ve otelcilikte azalma eğilimi 

İşverenler, Kamusal ve Sosyal Hizmetler sektöründe yüzde 16’lık görünümlerle olumlu istihdam artışı beklerken Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe bu oran yüzde 15 seviyesinde. Diğer yandan, en zayıf işe alım eğilimlerini Ulaştırma, Depo ve İletişim ile Restoran ve Otelcilik sektörlerindeki işverenler bildirirken, bu sektörlerde görünüm sırasıyla pozitif yönde yüzde 4 ve yüzde 5 seviyesinde.

Bir önceki çeyreğe göre zayıf

Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım eğilimleri 11 sektörün dokuzunda zayıflıyor. En dikkate değer düşüş, yüzde 9 ile Ulaştırma, Depo ve İletişim sektöründe bildirilirken İnşaat sektöründe işverenler yüzde 7’lik bir azalma bildiriyor. Öte yandan, İlaç sektöründe görünüm yüzde 6 zayıflarken, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yüzde 5’lik bir düşüş bildiriliyor. Bununla birlikte, Üretim sektörü işverenleri önceki çeyreğe göre yüzde 2’lik hafif bir iyileşme bildiriyor.

Geçen yıla göre gerileme var 

2017 üçüncü çeyrekle karşılaştırıldığında, işe alım planları 11 sektörün yedisinde zayıflıyor. Gerek Ulaştırma, Depo ve İletişim sektöründe gerekse Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yüzde 11'lik kayda değer düşüşler bildiriliyor. Restoran ve Otelcilik sektörü işverenleri yüzde 8’lik bir düşüş bildirirken, görünümün, Madencilik sektöründe ve Elektrik, Gaz ve Su sektöründe sırasıyla yüzde 7 ve 6 zayıfladığı görülüyor. Diğer yandan, yüzde 7 ile en kayda değer yükselişin yaşandığı Üretim sektörü de dahil olmak üzere dört sektörde işe alım planları güçleniyor.

Feyza Narlı: Tablo olumlu

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2018 üçüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Yeni istihdam görünümü, önceki yılın aynı dönemine çok benzer özellikler taşıyor. 2018’in ikinci çeyreğine kıyasla daha zayıf bir işe alım beklentisi söz konusu olsa da, genel olarak olumlu bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. İşverenlerin 5’te 1’inden fazlası büyüme beklentisi içinde. Üçüncü çeyreğin en güçlü tahmini yüzde 24 ile Elektrik, Gaz ve Su sektöründen geliyor. İşverenlerin yüzde 22'lik bir görünüm bildirdiği Üretim sektöründe de aktif bir işe alım hızı bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen bu iki sektörüne ek olarak, 11 sektörün tamamındaki işverenler, bir sonraki çeyrek için personel sayısında artış öngörüyor.”