TKİ trijen tesisi monte ettirecek

TKİ trijen tesisi monte ettirecek

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü’ne trijen tesisi montajı, tamir bakım ve çalıştırma işini yaptıracak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü, Trijen Tesisini montaj, devreye alma, tamir bakım ve komple çalıştırma hizmet alım işini ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 19.06.2018 tarihinde saat 14:00’da ELİ Müdürlüğü’nde açık ihale usulüyle yapılacak. İstekliler ihale dokümanını ELİ Müdürlüğü adresinden ücretsiz olarak görebilecek ve 150 TL karşılığı yine aynı adresten temin edilebilecekler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gün olacak.

Enerji Günlüğü