TKİ kömür taşıtacak

TKİ kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ, Soma'da bulunan maden sahalarından 40 bin ton kömür taşıtacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), ELİ Müdürlüğü, Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 40 bin ton kömürün, İstasyon Vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işini ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 12.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak. İhale dokümanı, ELİ Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi aynı adresten 150 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olacak.

Enerji Günlüğü