TEİAŞ hizmet alımı yapacak

TEİAŞ hizmet alımı yapacak

Enerji Günlüğü - TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan yerlerde hizmet alımı yapacak.

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 154 Kv 37 adet Fiderde 37 adet mesafe koruma rölesi ile 341 OG Fiderde 341 adet aşırı akım ve toprak rölesi demontaj, montaj, ayar ve testlerinin yapılarak devreye alınması işini ihale edecek.

İhale, 29.05.2018 tarihinde saat 14:00’da TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünde yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesinden görülebilecek ve KDV dahil 59 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.

Teklifler en geç 29.05.2018 tarihinde, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecekler; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

İhalenin yapılacağı yerler; Manisa Salihli, Demirköprü, Derbent (Turgutlu), Alaşehir Trafo Merkezleri ile İzmir Aliğa 2, Aslanlar, Bornova, Işıklar, Uzundere, Ilıca GİS, Piyale GİS, Hilal GİS, Buca, Karşıyaka GİS, Ebso, Karabağlar, Urla 1, Üniversite, Tire, Tahtalı, Bergama Trafo Merkezleri.

Enerji Günlüğü