MMO’dan Türkiye’nin enerji görünümü paneli

MMO’dan Türkiye’nin enerji görünümü paneli

Enerji Günlüğü - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 15 Mayıs 2018 Salı günü "Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor? Türkiye Enerji Görünümü Mayıs 2018" başlıklı bir panel düzenleyecek.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2010‘dan bu yana Türkiye‘nin Enerji Görünümü adlı Oda Raporunu her iki yılda bir yayınlıyor. MMO Türkiye‘nin Enerji Görünümü 2018 Nisan ayında yayınlandı. 15 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek olan Panelde, söz konusu raporun editörlüğünü üstlenmiş olan  Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı  Oğuz Türkyılmaz ve Üyesi Orhan Aytaç Rapor içeriğini anlatacaklar.

PANEL KONULARI

Panelde, Türkiye‘nin birincil enerji tüketimi, enerjide dışa bağımlılık ve elektrik enerjisi üretiminin mevcut  durumu ve geleceği hakkında bilgi verilecek. Elektrik enerjisi sektörünün gelişimi ile elektrik üretim amaçlı projelerin durumu incelenecek, proje stoku hakkında yorumlar yapılırken, iptal edilen santral yatırımlarına ve kredi geri ödemelerindeki olası sorunlara işaret edilecek. Mevcut santralların verimli kullanılıp kullanılmadığı irdelenecek ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi gereği vurgulanacak.

Mevcut durumun anlatılması ve eleştirisiyle yetinilmeyip, ülke ve toplum yararı doğrultusunda kamusal planlamaya dayalı alternatif bir demokratik enerji politikası oluşturulmasını amaçlayan ve bu doğrultuda çözümler içeren kapsamlı önerilerin yanı sıra "Kamusal hizmetlerin toplum yararını gözeten yeni bir anlayışla kamu eliyle verilmesine yönelik çağrı", katılımcılarla paylaşılıp tartışmaya açılacak.

Konuşmacılar:

Oğuz TÜRKYILMAZ - Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı

Orhan AYTAÇ - Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi

Saat:19:00