Oyak Çimento Adana’da 12 MW’lık biyokütle santrali kuracak

Oyak Çimento Adana’da 12 MW’lık biyokütle santrali kuracak

Enerji Günlüğü - OYAK Çimento Enerji A.Ş., Adana’nın Yüreğir ilçesinde saatte 14 ton organik atık yakarak elektrik üreteceği 12 MW kapasiteli bir biyokütle santrali kuracak.

Adana ili, Yüreğir ilçesinde OYAK Çimento Enerji A.Ş. tarafından atıkların yakılarak buhar kazanında buhar eldesi sonrasında buhar tribününde elektrik enerjisi elde edilmesi amacıyla Biyokütle Enerji Santrali 12MWe (49MWt) tesisinin kurulması planlanıyor.

16 milyon euro değerindeki tesiste Akdeniz bölgesinde tarımsal faaliyetler sonucunda oluşan organik atıklar ve ormancılık faaliyeti sonucunda oluşan orman atıkları yakılarak elektrik enerjisi elde edilecek. Biyokütle Enerji Santrali’nde yıllık 112.000 ton tarımsal ve orman atığı yakılarak 12 MWe elektrik enerjisi üretilecek.

Tesisin işletme aşamasında 25 personel istihdam edilecek. Proje kapsamında yaklaşık biyokütle yakıt tüketiminin günlük 336 ton olması planlanıyor.

Enerji Günlüğü