Alpu Termik Santrali’ne ÇED gereksiz kararı iptal edildi

Alpu Termik Santrali’ne ÇED gereksiz kararı iptal edildi

Enerji Günlüğü - Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Valiliği’nin Sevinç Mahallesi’nden çıkarılacak ve Alpu Termik Santrali’nde kullanılacak kömür ile ilgili ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Valiliği’nin Odunpazarı İlçesi Sevinç Mahallesi’nden çıkartılacak ve termik santralde kullanılacak kömür ile ilgili ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararına karşı açtığı davayı kazandığını açıkladı. Eskişehir İdare Mahkemesi verdiği kararda Valiliğin ‘ÇED Raporu Gerekli Değildir’ kararını iptal etti. Böylece İç Anadolu’nun en verimli ovalarından biri olan Alpu Ovası’na kurulması planlanan termik santrale karşı açılan davaların ilki sonuçlandı. 

İKİ PROJE BİRBİRİNE ENTEGRE, BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir Valiliği’nin bu kararına karşı açılan dava sonucunda iki projenin birbirine entegre olduğu ve bir bütün olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi kararında “Alpu Termik Santrali projesinde, yakıt olarak kullanılacak kömürün bir kısmının dava konusu tesisten elde edileceği anlaşıldığından, ‘Yer Altı Kömür Ocağı Projesi’ ile ‘Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yer altı Maden İşletmesi İle Kül Düzenli Depolama Tesisi’ projesinin entegre tesis niteliğinde olduğu, dolayısıyla her iki projenin çevresel etkilerinin kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.  

Belediye açıklamasında, “Eskişehir İdare Mahkmesi’nin verdiği bu karar ile termik santral projesi alanı için verilen ÇED Olumlu Raporu’nun da eksikliği tescillenmiş oldu.” denildi.

EÜAŞ’ın Eskişehir’de kurmayı planladığı 1100 MW’lık kömür yakıtlı Alpu Termik Santrali ve kül düzenli depolama tesisi projesinde Alpu-B Sektörü Rezerv Alanı, Enerji Üretim Alanı sınırları içerisinde 1 adet Termik Santral ve 1 adet Kül Düzenli Depolama Tesisi yer alıyor. Alpu Termik Santrali 2 üniteli olarak planlanmış olup, her bir ünite elektriksel gücü 550 MWe, mekaniksel gücü 561 MWm, ısıl gücü ise 1.247 MWt olarak tasarlandı.

ESKİŞEHİR’E 1080 MW’LIK ALPU TERMİK SANTRALİ KURULACAK