MTA çeşitli cihazlar alacak

MTA çeşitli cihazlar alacak

Enerji Günlüğü – Maden Tetkik ve Arama (MTA) 17 adet farklı tiplerde cihaz alımı işini ihale edecek.

MTA Genel Müdürlüğü, çeşitli tipler 17 adet cihaz alımı işini ihale edeceğini duyurdu. Buna göre MTA, 4 adet dalga boyu dağılımlı X-Işını floresans spektrometre, 2 adet etüv, 4 adet kamara tip laboratuvar kül fırını, 2 adet bilyalı değirmen ve tungsten öğütme hücresi, 2 adet pellet pres 60 ton hidrolik test cihazı ve 3 adet laboratuvar tipi yıkama dezenfeksiyon makinesi işini ihale edecek.

İhale, 25.04.2018 tarihinde saat 10:30’da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonlarında yapılacak. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Yerli malı teklif eden istekliler için yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale dokümanı, MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü’nden görülebilecek ve 50 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zordur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim gün olacak. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.

Enerji Günlüğü