Ege Linyit 8 geçici işçi alacak

Ege Linyit 8 geçici işçi alacak

Enerji Günlüğü - Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, istasyon vagon yükleme tesislerinde çalışmak üzere 12 aylığına geçici 8 işçi alacak.

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü`nün ilanına göre, işletmenin ihtiyacına binaen istasyon vagon yükleme tesislerinin çalıştırılması ve ürün silolarından kömür taşınması ve boşaltılması hizmet alım işleri açık ihale usulü ile ihale edilecek. 

Buna göre, İşletme Müdürlüğü’ne ait İstasyon vagon yükleme tesislerinde çalışmak üzere 12 aylığına geçici 8 işçi alınacak. Bunun için 26 Nisan 2018 tarihinde saat 14.00’da ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa adresinde ihale yapılacak. 

Ayrıca Müdürlük, 300 günlüğüne Dereköy lavvar tesisi ürün silolarından stok sahalarına 2.100.000 ton kömür taşınması ve boşaltılması işini de 27 Nisan 2018 tarihinde saat 15.00’da ihale edecek. 

Her iki ihale için de teklifler bu tarih ve saatlere kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilecek ve 150 TL bedelle aynı adreslerden satın alınabilecek.