MTA 5 ruhsatlı sahayı satacak

MTA 5 ruhsatlı sahayı satacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Amasya, Kayseri ve Ankara’da bulunan beş ruhsatlı alanı ihale yoluyla satacak. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 33. Etap ruhsatlı 5 adet alan satışı için ihale ilanını bugünkü Resmi Gazete’de yayımlayarak duyurdu. 

Buna göre, ARA.05.00.2015.JEO.2 ruhsat nolu Amasya-Merzifon-Uzunyazı alanı, ARA.05.00.2014.JEO.3 ruhsat nolu Amasya-Merzifon-Osmanoğlu alanı, 38/2014-11 ruhsat nolu Kayseri-İncesu alanı ve 38/2014-11 ruhsat nolu Kayseri-İncesu-Subaşı alanı ihale yoluyla satılacak. 

İhale 26/03/2018 tarihinde saat 10.30’da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonlarında yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanlarının görülebileceği/satın alınabileceği yer: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilecek.