TP tanker ve kamyon kiralayacak

TP tanker ve kamyon kiralayacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, Batman faaliyetlerinde kullanılmak üzere iki yıllığına 2 adet sürücülü tanker ve 2 adet sürücülü kamyon kiralayacak.

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, TDLHZM-8 Türkiye Petrolleri Batman Üretim Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere 2 adet sürücülü en az 2014 model, en az 120 Bbl ve toplam ağırlığı 25 ton kapasiteli, 3 dingilli (6x2) tanker ve 2 adet sürücülü en az 2014 model, en az toplam ağırlığı 25 ton kapasiteli, 4 dingilli (8x2) şase halinde tek çekerli kamyon kiralama hizmet alımı “Açık İhale Usulü” ile ihale edileceğini açıkladı.

İhale 20.03.2018 tarihinde saat 11.00’da Ankara’daki Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü binasının altıncı katındaki toplantı salonunda yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar Müdürlüğün gelen evrak servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale Şartnamesi ise Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına 100 TL yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilebilecek.