Elektriğe erişim yoksulluğu azaltmıyor

Elektriğe erişim yoksulluğu azaltmıyor

Enerji Günlüğü - Kenya’da yapılan bir araştırmaya göre elektriğe erişim insanların geçimlerini sağlama şartlarında herhangi bir iyileşme sağlamıyor.

Hane halkının elektriğe erişiminin ekonomik gelişmeyi desteklediğine yönelik yaygın kanı Kenya’da yapılan bir araştırma ile değişebilir. Enerji ticareti, politika ve teknoloji ticarileştirme üzerine araştırma ve çeşitli çalışmalar yürüten The Energy Institute at Haas’ın “Elektriğe erişim yoksulluğu azaltıyor mu?” sorusuna yanıt aramak için yaptığı araştırmada Kenya’dan oldukça ilginç bir sonuç çıktı. 

Kenya’nın doğusunda belirlenen elektriğe erişimi olmayan evlerde yapılan araştırmada evler rastgele kontrol ve iyileştirme grubu olarak ikiye ayrıldı. İyileştirme grubunda yer alan evlere bedava elektrik sağlanması için bölgenin elektrik kurumları ile işbirliği yapılarak elektrik şebeke bağlantısı sağlandı. Bölgesel elektrik şirketi her bir eve elektrik şebeke bağlantısı için 1000 doların üzerinde harcama yaptı. Kontrol grubunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. 18 ay sonra her iki grup için yapılan araştırma sonucunda iş ve yaşam koşullarında çok da önemli bir fark olmadığı görüldü. Hatta okula giden çocukların başarı durumlarının bile çok farklı olmadığı sonucu ortaya çıktı.

Enstitü, zamanın kısıtlı olması, elektrik sağlanan ev sayısının kısıtlı olması da dahil farklı bir çok bileşen nedeniyle kendi araştırmalarının genelleştirilemeyeceğini kaydediyor. Ayrıca yoksullukla mücadele için doğru yolların bulunması gerektiğine de dikkat çekiyor.

Bugün dünya genelinde 1.1 milyar insanın elektriğe erişimi yok. Bu insanlar dünyanın en yoksul kesimini oluşturuyor. Bu nüfusun genellikle elektriğin yanında su, eğitim, iş, vb. erişimleri de bulunmuyor. 

Enerji Günlüğü