Konya’da 2 jeotermal arama sahası ruhsatlandırılacak

Konya’da 2 jeotermal arama sahası ruhsatlandırılacak

Enerji Günlüğü - Konya il sınırları içinde bulunan iki adet jeotermal kaynak arama sahası 3 yıllığına ruhsatlandırılacak.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Konya ili Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu mevkiinde ve Karapınar ilçelerinde bulunan birer adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahasının açık teklif usulü ile ayrı ayrı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale edileceğini duyurdu. İhale 6 Mart 2018 tarihinde saat 10’da yapılacak.

Muhammen bedellerinin sırasıyla 33.835,80 lira ve 93.295,68 lira olarak belirlendiği ihalelerde yatırılması gereken geçici teminat bedeli de 3.383,58 lira ve 9.329,57 lira olarak belirlendi. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

İhale Şartnamesi, Konya Valiliği Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek ve 250 TL karşılığı satın alınabilecek.