Ege Linyitleri kömür taşıma hizmeti alacak

Ege Linyitleri kömür taşıma hizmeti alacak

Enerji Günlüğü - Ege Linyitleri İşletmesi, 150 günlüğüne 300 bin ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmeti alacak.

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü`nün ilanına göre, Işıklar B Termik Stoğundan 300.000 ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1 - 4 (Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5 - 6 Ünitelerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecek. 

İhale, 2 Mart 2018 tarihinde saat 15.00`da ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/Manisa adresinde yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İhale dokümanı ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilecek ve 150 TL bedelle aynı adreslerden satın alınabilecek.