MTA Artvin’de 15 geçici işçi alacak

MTA Artvin’de 15 geçici işçi alacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik Arama, Artvin Hopa’daki polimetal maden aramaları için 15 Mayıs -31 Aralık 2018 tarihlerinde çalışacak 15 mahalli işçi alacak.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge Müdürlüğü, Artvin Kamp Şefliği tarafından yürütülecek Doğu Karadeniz Yay Magmatitleri İle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında çalışmak üzere 15.03.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında çalışmak üzere 15 mahalli işçi çalıştırılması hizmet alımını açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu. 

İhale 28/02/2018 tarihinde saat 14:30’da MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Büro Şefliği adresine elden teslim edilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü İhale Odasından) satın alınabilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ihaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecek.