Bolu’nun çöpünü elektriğe çevirecek istekli aranıyor

Bolu’nun çöpünü elektriğe çevirecek istekli aranıyor

Enerji Günlüğü - Bolu ve çevresindeki evsel atıkların termal yöntemle bertarafı ve atıktan enerji geri kazanımı için 25 yıl işletilmek üzere bir tesis kurulacak. 

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB), Birlik üyesi yerel yönetimlerce toplanan evsel katı atıkların termal yöntemle bertarafı ve atıktan enerji geri kazanımı için tesis kurdurtup işlettirmek üzere ihale açtı. Bu çerçevede söz konusu tesis Birliğe tahsisi yapılan, Bolu Merkez Yukarısoku Mahallesi G27A23C3D Pafta 2200 (Eski No: 428), 429, 2203 (Eski No: 430), 2204 (Eski No: 431) ve 2037 parsellerde bulunan arsanın üzerine Birlik üyesi yerel yönetimlerce toplanan evsel katı atıkların termal yöntemle bertarafı ve atıktan enerji geri kazanım tesisi için gayri ayni hak tesis edilecek. Evsel katı atıkların termal yöntem ile bertarafı ve enerji geri kazanım tesisi, sözleşme imzasını takiben toplamda 25 yıl olmak üzere yapılacak ve işletilecek.

İhale, Bolu Belediyesi’nde 9 Mart 2018 tarihinde saat 11:00’de kapalı teklif usulüyle yapılacak. İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen taşınmaza kurulacak tesisin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 milyon EURO - İhale tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir.) yüzde 3’ü olarak belirlendi. 

İsteklilerde 27.5 milyon Euro’luk iş bitirme deneyimi aranıyor. İş bitirme deneyiminin, her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar, petrol ve gaz üretim tesis ve platformları, petrol rafineri ve terminalleri, gaz terminalleri, atık bertaraf etme tesisleri, atık işleme tesisleri, bacagazı arıtma tesisleri alanlarında bunlardan herhangi birini yapmış ya da işletmiş olması isteniyor. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için 5.5 milyon Euro’luk teminat mektubu da vermeleri gerekiyor. 

Teklifler BEKAB’a (İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU (Bolu Belediyesi Binası 6. Kat) verilecek. İhale saatine kadar gelen tüm teklifler kabul edilecek.