TürkAkım’a vergi muafiyet ve istisnaları belirlendi

TürkAkım’a vergi muafiyet ve istisnaları belirlendi

Enerji Günlüğü - Rus gazını Türkiye’ye ve muhtemelen Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım Gaz Boru Hattı’na destek olmak amacıyla Türkiye ve Rusya tarafından uygulanacak vergi muafiyetleri ve istisnaları belirlendi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, TürkAkım Gaz Boru Hattı Genel Tebliği’ni yayımladı.  Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında imzalanan ve 21/2/2017 tarihinde yürürlüğe giren TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşma”’nın imza tarihinden itibaren uygulanacak olan ve vergisel hükümler içeren 9 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin konular netleştirildi. TürkAkım projesine, KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar, damga ve emlak vergileri ile KKDF ve tapu tescil harçları üzerinden uygulanacak istisna ve muafiyetlere açıklık getirildi.

Buna göre, Rusya ve Türkiye hattın kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile ilişkili aktivitelere yasal ve ekonomik yardım sağlamak amacıyla bazı vergi muafiyetleri ve istisnaları uygulayacak. Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları içerisinde faaliyet gösteren deniz bölümü şirketinin faaliyetleri vergiye tabi olmayacak. 

Türk Tarafı, deniz bölümü şirketine yapılan, mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri (ön yatırım çalışmaları, tasarım ve mühendislik ve diğer benzeri hizmetler) dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak. Yine Türk Tarafı, deniz bölümü şirketini gelir üzerinden alınan vergilerden istisna tutacak.

Taşıma araçları ve teknik tesisler (gemiler dahil), borular, diğer herhangi malzeme ve teknik kaynaklar (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar dahil), Rus Tarafının ülkesinde vergiler ve gümrük ücretlerinden istisna tutulacak ve Türk Tarafının ülkesinde vergiler ve gümrük vergilerinden istisna tutulacak. Gümrük vergisi muafiyeti Rus Tarafının uygulanabilir mevzuatına istinaden sağlanacak.

Rusya ve Türkiye , transfer edilen (kullanılan), ithal veya ihraç edilen taşıma araçlarını ve teknik tesisleri (gemiler dahil), boruları ve diğer herhangi malzeme ve teknik kaynakları (teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar dahil) vergi, gümrük vergileri ve harçların yanı sıra diğer benzer ödemelere tabi tutmayacaklar. Bunun yanı sıra gümrük muafiyetinin sağlanmasına yönelik usuller için, böyle bir onayın gerekli olması halinde, tamamlanmasını sağlayacaklar. Tarafların ülkelerine giriş yapan gerekli malzeme ve ekipmanlara Tarafların ülkelerinde gümrük muayenesi önceliği verilecek.