Diyarbakır’da petrol kamulaştırması başvurusu

Diyarbakır’da petrol kamulaştırması başvurusu

Enerji Günlüğü - N.V.Turkse Perenco, Şti. Diyarbakır’daki ARİ/NTP/1050 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında iki ayrı parselde kamulaştırma yapılması için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, N.V.Turkse Perenco, Şti’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip olduğu iki ayrı petrol sahası için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması için başvurduğunu açıkladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, N.V.Turkse Perenco, Şti. Diyarbakır’daki ARİ/NTP/1050 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında bulunan Şahaban-Kayaköy sahaları arası ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı için gerekli olan, ancak kamulaştırma görüşmelerine davet edilen arazi malikinin görüşmelere gelmemesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Sivritepe Köyü 199 Ada 6 no’lu parselin 1776,33 m2’lik kısmının, 201 Ada 6 no’lu parselin 1428,53 m2’lik kısmının, 210 Ada 2 no’lu parselin 2514,51 m2’lik kısmının, 218 Ada 2 no’lu parselin 374,26 m2’lik kısmının, 230 Ada 1 no’lu parselin 944,95 m2’lik kısmının istimlakine karar verilmesi için 21.12.2017 ve bunu tamamlayan 04.01.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat etti.

Ayrıca şirket, ARİ/NTP/1050 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında bulunan Şahaban-02 ve 03 lokasyonları ile lokasyon yolları, Şahaban-11 lokasyonu, lokasyon yolu ve boru hattı, Şahaban-14 lokasyonu ve petrol toplama merkezi, Şahaban petrol kapanı ve yolu ile Güney Kurkan 5 ve 8 lokasyon yolu ve boru hattı için gerekli olan, ancak kamulaştırma görüşmelerine davet edilen arazi malikinin görüşmelere gelmemesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Sivritepe Köyü 222 ada 2 no’lu parselin 7735,30 m2’lik kısmının, 177 ada 9 no’lu parselin 19089,15 m2’lik kısmının, 190 Ada 3 no’lu parselin 944,82 m2’lik kısmının, 219 ada 8 no’lu parselin 14167,26 m2’lik kısmının, 184 ada 2 no’lu parselin 794,50 m2’lik kısmının, 234 ada 4 no’lu parselin 340,84 m2’lik kısmının istimlakine karar verilmesi için 21.12.2017 ve bunu tamamlayan 04.01.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat etti.