Gönen HES özelleştirilecek

Gönen HES özelleştirilecek

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim A.Ş'ye ait Gönen Hidroelektrik (HES) Satrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar ''İşletme Hakkının Verilmesi'' yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak özelleştirme ihalesinde son teklif verme tarihi 19 Mart 2018 saat 17:00 olarak belirlendi. İhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Geçici teminat tutarı 1 milyon TL olan ihaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabiliyor. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilir. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması ve 1,500 TL İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı bedeli yatırılması zorunlu. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.