PO, Milan Petrol ve TP Petrol’e rekabet cezası verilmedi

PO, Milan Petrol ve TP Petrol’e rekabet cezası verilmedi

Enerji Günlüğü - Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi, Milan Petrol ve TP Petrol hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. 

Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi A.Ş. (eski unvanı: OMV Petrol Ofisi A.Ş.), Milan Petrol San. Tic. A.Ş. ve TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin, intifa hakkını kötüye kullanmak suretiyle bayilerinin kendileri veya kendilerinin göstereceği LPG dağıtım şirketleri dışında kalan şirketlerden otogaz LPG tedarikini engelleyerek sözleşme serbestisini ve rekabeti haksız olarak sınırlandırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Kurul, Petrol Ofisi A.Ş., Milan Petrol San. Tic. A.Ş. ve TP Petrol Dağıtım A.Ş. hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen şikayetin reddi ve soruşturma açılmaması yönündeki 01.10.2009 tarihli ve 09-43/1093-274 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 14.11.2016 tarihli ve 2010/609 E., 2016/3707 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı. Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulunun 20.04.2017 tarih ve 17-13/166-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturmada, 11.01.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Petrol Ofisi A.Ş., Milan Petrol San. Tic. A.Ş. ve TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.