Almanya koalisyonunda iklim hedefine teyit

Almanya koalisyonunda iklim hedefine teyit

Enerji Günlüğü - Almanya resmi koalisyon müzakerelerinde uzlaşılan çerçeve metninde yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma ve kömür santrallerinin aşamalı olarak kapatılması yeniden teyit edildi.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPU) arasında bir haftadır devam eden koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, kurulacak hükümet için genel kurallar sunan bir metin yayınlandı. Muhafazakarlarla resmi koalisyon görüşmelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin Sosyal Demokratların karar verme temelini oluşturacak olan metinde ülkenin iklim değişikliği eylemini de yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor. 

Temelde, Almanya’da koalisyon görüşmelerinde tarafların, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma ve kömür santrallerinin ise aşamalı olarak kapatılması konusunda uzlaştığı görülüyor. Metinde, 2020, 2030 ve 2050 yılları için iklim hedefleri teyit edildi. “2020 hedefine ulaşma aralığı en kısa sürede kapatılmalıdır” denildi. Ayrıca, 2030 hedefleri için yasal bağlayıcı adımlar atılacak. Metinde “2019'da 2030 hedeflerinin uygulanması için yasal olarak bağlayıcı bir plan oluşturulacak” deniliyor.

Koalisyon aynı zamanda yenilenebilir enerjiye geçişi de hızlandırmak istiyor. Koalisyon bu kapsamda 2030 yılında yüzde 65 yenilenebilir enerji hedefini tutturmayı amaçlıyor. Ayrıca buna ek olarak, 2019 ve 2020 yıllarında, 2020 iklim hedeflerine ulaşamak için mevcut açık olan rüzgar ve güneş enerjisi kapasiteleri arttırılacak.

“Büyüme, Yapısal Değişim ve İstihdam" konulu bir Komisyon kurulması x-da metne girdi. Metne göre  Komisyon“2018 sonuna kadar, 2020 hedeflerine uyum için gerekli azaltım ile mevcut durum arasındaki farkı kapatmak, , 2030 yılı için enerji sektörü hedefine ulaşmak, kömür üretimini durdurmak ve kömür üretimi için bitiş tarihini belirlemek için bir plan o ve yapısal bir yaklaşım oluşturmak, iklim değişikliğinden etkilenen bölgeler için fon oluşturmak” amacı ile kuruluyor.