OIES: Türkiye’nin yeni enerji politikası başarılı

OIES: Türkiye’nin yeni enerji politikası başarılı

Enerji Günlüğü -  Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü (OIES), Türkiye’nin ağırlıklı olarak doğal gaza dayalı enerji sektörünü kömür ve yenilenebilir gibi yerel kaynaklara kaydırdığını ve böylece doğal gaz ticaret merkezi olmayı hedeflediğini belirtti.

Oxford Üniversitesi'nin bir kuruluşu olan OIES, Türk hükümetinin ülkede enerji sektöründe önemli yapısal değişiklikler sürecinde olduğunu belirterek, özellikle ithal doğal gaza bağımlılığa dair endişeler nedeniyle elektrik üretiminde doğal gazın payının düşürmeyi planladığını vurguladı. Enstitünün yayınladığı 19 sayfalık raporda Türkiye'de enerji bileşimi içinde doğal gazın payının başarılı bir şekilde düşürülerek onun yerine yerel enerji kaynaklarını destekleyen programların uygulandığı ifade edildi.

YENİ ENERJİ POLİTİKASI ÜÇ AŞAMALI

Rapor Türkiye’nin yeni enerji politikasının daha iyi anlaşılması için gelişmeleri üç aşamada ele aldı. 

Birinci aşamada Türkiye’nin doğal gazının yüzde 53’ünü tedarik eden Rusya’ya bağımlılığını azaltmak ve fiyat rekabeti çerçevesinde gaz arz güvenliğini sağlamak için gaz tedariği çeşitliliğini (boru hatları, LNG, FSRU) sağlarken, yeraltı gaz depolama çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedildi. 

İkinci aşamada, temel olarak doğal gaz ithalatına dayalı olan enerji sektörünü hükümetin desteklediği “Yerli ve Milli Maden Politikası” kapsamında kömür ve yenilenebilir enerji gibi yerel kaynaklara entegre etme çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi. 

Üçüncü aşamada ise Türkiye’nin bu ilk aşamadaki çalışmalarının sonucu olarak fazla doğal gazını ihraç ederek bir doğal gaz ticaret merkezi haline gelme hedefi belirtildi.

Enerji Günlüğü