Mansurlu RES için çalışmalara başlandı

Mansurlu RES için çalışmalara başlandı

Enerji Günlüğü - Akdeniz RES Enerji, Adana ve Kayseri il sınırları içinde kuracağı 60 MW’lık Mansurlu RES için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Adana Bölgesi için yapılan YEKA RES yarışlarının yarısını kapsayan 60 MW’lık Mansurlu RES için çalışmalara başlandı. Akdeniz RES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., Adana ili, Feke ve Kozan ilçeleri ile Kayseri ili, Yahyalı ilçesi sınırları içerisinde kuracağı “Mansurlu RES (60 MWm/60MWe)” projesi için çevre raporu hazırladı. Buna göre 150 milyon lira değerindeki Santralde şalt sahası ve 37 adet türbin Adana ili, Feke ilçesi, 3 adet türbin Adana ili, Kozan ilçesi ve geriye kalan 20 adet türbin ise Kayseri ili, Yahyalı ilçesi sınırlarında kalacak. 

Santralde minimum 50 m ve maksimum 69 m yüksekliğinde 60 adet 1 MWm gücünde rüzgar türbini ile yılda ortalama 210 GWh elektrik üretilecek. Bu ise yaklaşık 62.000 kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.

İşletme süresi 49 yıl olarak öngörülen santralin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 60 kişi, işletme aşamasında ise yaklaşık 5 kişi çalışacak.

ÇED DOSYASI HALKA SORULACAK

Proje ile ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açıldı.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 31/01/2018 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecekler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilecek.

Enerji Günlüğü