MTA, sondaj işinde işçi çalıştıracak

MTA, sondaj işinde işçi çalıştıracak
Enerji Günlüğü - MTA, sondaj işinde işçi çalıştırmak üzere hizmet satın alacak.
 
MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü, 21 kişi ile sondaj ve kaynak işi işçilik hizmet alımının açık ihale usulü ile ihale edileceğini duyurdu. İhale 22 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.
 
İşin süresi 3 ay olarak belirlenen hizmet alımında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli ve yanacı tüm isteklilere açık olacak ihalede istekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecek. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.