Görevli elektrik tedarikçisine 150 milyon TL ek gelir

Görevli elektrik tedarikçisine 150 milyon TL ek gelir

Enerji Günlüğü - EPDK, Türkiye’deki 21 görevli elektrik tedarikçisine yaklaşık 150-160 milyon liralık ek gelir imkanı sağladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK - Kurul) Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gitti. Söz konusu tebliğin 17’inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, görevli tedarik şirketlerinin ilgili tarife dönemi için enerji tedarik maliyetinin hesaplama formülünde değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklikle, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) maliyeti üzerinden de brüt kar marjı alınmasının önü açıldı. Böylece 21 dağıtım bölgesinde görev yapan 21 görevli tedarik şirketinin, sattıkları elektrikten alacakları toplam kar payı yükseltilmiş oldu. Değişiklik 2018 yılında geçerli olacak. 

Enerji Günlüğü’nün yaptığı değerlendirmeye göre, söz konusu değişikliğin, görevli tedarik şirketlerine 2018 yılında toplam 150-160 milyon TL’lik bir ilave gelir elde etme imkanı sağlayacağı hesaplanıyor. Söz konusu artışın kaynağı ve nedeni ise özetle şöyle: 

Görevli tedarik şirketleri, 2015 yılına kadar Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’den ve spot piyasadan aldıkları elektriği EPDK’nın belirlediği tarife üzerinden tüketiciye satarken yüzde 2.38’lik brüt kar payı elde ediyordu. Ancak son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) kaynaklı sistem maliyeti, perakendecinin aktif enerji maliyetinin yüzde 25’ine kadar yükselmişti. Bu yüzden görevli tedarikçilerin sattıkları toplam elektrikten elde ettikleri kar payı fiiliyatta yüzde 1.8-1.9’lar seviyesine gerilemişti.

EPDK’nın yaptığı son değişiklikle, görevli tedarik şirketleri normalde almaları gereken, ancak YEKDEM maliyetinin aşağı düşürdüğü yüzde 2.38’lik kar paylarını tam olarak almalarını sağlayacak. Görevli tedarik şirketlerinin gelir artışının, orta ve uzun vadede tüketicilere uygulanan elektrik fiyat tarifeleri hesaplanırken etkili olması kaçınılmaz görünüyor. 

Mehmet KARA - Enerji Günlüğü