Çankırı’da 8 jeotermal saha ruhsatlandırılacak

Çankırı’da 8 jeotermal saha ruhsatlandırılacak

Enerji Günlüğü - Çankırı’da sekiz adet jeotermal kaynak arama sahası üç yıllığına ruhsatlandırılmak üzere ihale edilecek.

Çankırı İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çankırı il sınırları içerisinde yer alan 8 adet jeotermal kaynak arama sahasının yasal şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, açık teklif usulü ile ihale edileceğini açıkladı.

İhale, 21.12.2017 tarihinde saat 11.00’da başlayarak beşer dakika arayla yapılacak. Sahalar Çankırı İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecek.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilecek ve 100 TL karşılığında alınabilecek.