Çan Linyitleri’ne uzaktan takip

Çan Linyitleri’ne uzaktan takip

Enerji Günlüğü - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Çan Linyitleri İşletmesi’ne uzaktan takip ve erken uyarı sistemi kurulacak. 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi, İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere (1 Kalem) uzaktan takip ve erken uyarı sistemi satın almak üzere ihale açtı. Kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek ihale 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 15:00’te ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. 

Teklifler ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat verecekler.