Kars’ta bir jeotermal arama sahası ihale edilecek

Kars’ta bir jeotermal arama sahası ihale edilecek

Enerji Günlüğü - Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kötek Köyü’nde bulunan 1175 hektarlık alan ihaleyle jeotermal kaynak aramaları için ruhsatlandırılacak. 

Kars İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, il sınırları içerisinde Kağızman İlçesi, Kötek Köyü, 1175 hektar alana sahip, H49-c2, H50-d1 paftalarında bulunan ARA.36.00.2014 JEO.1 No’lu jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahasının ruhsatlandırılmak üzere ihale edileceğini açıkladı. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleler, 05.12.2017 Salı günü saat 14:00’da Kars İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

Saha için muhammen bedel 25 bin ve geçici teminat tutarı 750 lira olarak belirlendi. İhale şartnamesi Kars İl Özel İdaresi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 50 lira yatırılarak alınabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.