Enerji Performans Sözleşmeleri masaya yatırılacak

Enerji Performans Sözleşmeleri masaya yatırılacak

Enerji Günlüğü - Kamu ve özel sektörde uygulanacak Enerji Performans Sözleşmelerine yönelik mevzuat, finansal ve teknik gereklilikler ile uygun sözleşme taslakları masaya yatırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirilecek olan Danışma Kurulu Toplantısı’nda kamu ve özel sektörde uygulanacak Enerji Performans Sözleşmelerine yönelik mevzuat, finansal ve teknik gereklilikler ile uygun sözleşme taslakları tartışılacak. 

Danışma Kurulu toplantısının 2017 yılındaki gündemi “Binalarda Enerji Performans Sözleşmesi Uygulamaları.” Enerji Performans Sözleşmeleri, enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak, bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemi olarak tanımlanıyor. 

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR EPS SİSTEMİ İÇİN BİR ARAYA GELİYOR Danışma Kurulu toplantısı, Enerji Performans Sözleşmeleri kapsamında kamu ve özel sektör olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Toplantının gündeminde, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) çeşitleri, Dünya Uygulamaları, Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri ve Tasarruf Potansiyeli, Özel Sektörde Enerji Performans Sözleşmesi Örnek Çalışmaları olmak üzere çeşitli konular yer alacak. 

Toplantıya kamu - özel ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, meslek kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanlar katılım gösterirken “EPS sisteminin uygulanması için ne tür engeller görüyorsunuz, Etkin bir EPS sisteminin ülkemizde hangi alanlarda ve/veya sektörlerde öncelikli olarak uygulanabilir olduğunu düşünüyorsunuz, Etkin bir EPS sisteminin hayata geçirilmesi için neler önerirsiniz?” sorularına cevap aranacak. Ortaya çıkan sonuçları değerlendirilerek en etkin EPS sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleşecek.