TTK, hazır ahşap domuz damı alacak

TTK, hazır ahşap domuz damı alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 76.150 adet kertili, kertisiz hazır ahşap domuz damı alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, açık ihale usulü ile 2630 m³ (76.150 Adet) kertili, kertisiz hazır ahşap domuz damı malzemesi alacağını duyurdu.

İhale, 11.12.2017 tarihinde saat 15.00’de Zonguldak’ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilecek ve şartnameler 300,00-TL (Üç Yüz) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilecek.

TESLİM KOŞULLARI

Malzemeler, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Müesseselerinin Maden Direk Stok sahalarına teslim edilecek. Karadon Müesesesinde hem Stok sahası hemde Gelik İşletmesi baca ağzına teslim yapılacak. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Ocak-Aralık ayları arasında 1.980 m³ (1.20 m) Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 219 m³ (4.583 Adet); 150 m³ (1.00 m) Kertili Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 12 m³ (417 Adet), 500 m³ (1.15 m) Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 42 m³ (1.345 Adet) teslim edilecek. Malın teslim miktarları, Müesseselerin ihtiyacına göre değiştirilebilecek. Teslim işi 2018 yılı sonuna kadar bitirilecek.