Maden ocakları yangına karşı daha güvenli olacak

Maden ocakları yangına karşı daha güvenli olacak

Enerji Günlüğü - Yer altı maden işyerlerinde kullanılacak taşıma bantları yangını önleyecek ve durduracak şekilde donatılacak ve bu işlemler 3 yıl içerisinde tamamlanacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yaptı. 

Bu günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik Yönetmeliği’ne göre, yer altı maden işyerlerinde kullanılacak taşıma bantları ile ilgili işlemler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu geçiş süresi içerisinde, yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa taşımada kullanılan bant konveyörler; antistatik ve alev yürütmez özellikte olacak, ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılacak.

Bant konveyörler ve tahrik grupları ortaya çıkabilecek herhangi bir yangını durduracak şekilde donatılacak. Bu konveyörlerin ve tahrik gruplarının soğutma/söndürme sistemleri ile ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere kullanılan sensörlerle donatılıp donatılmaması, söz konusu donanımların bulundurulması halinde sayıları ve konumları işyeri özellikleri dikkate alınarak sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecek. Yer altı maden işyerlerinde kullanılan bant konveyörler, TS EN 14973 standardına uygun olacak.

Yer altı maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için kurulan uygun bir kurtarma istasyonunda bulunacak malzeme ve ekipmanların özellikleri ve sayısı ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecek.

Yer üstü maden işyerlerinde kurtarma istasyonunun kurulup kurulmayacağı hususu işyeri özellikleri ve acil durum tatbikatları dikkate alınarak belirlenecek. Bu durum sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecek.

Enerji Günlüğü