Akaryakıtta gözetim yetki belgesine on yıl sınırı

Akaryakıtta gözetim yetki belgesine on yıl sınırı

Enerji Günlüğü - Petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerini yapan yetkilendirilmiş kuruluşlara verilecek gözetim yetki belgesine on yıl sınırı getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nda bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, Gerekli koşulları taşıyan ve başvuru belgelerini eksiksiz olarak Kuruma sunan bağımsız gözetim firmalarına, Kurul kararı ile verilecek gözetim yetki belgesi en fazla on yıllığına verilecek. Ayrıca bu belgeler süreleri bitiminde başka bir karar veya tebligat aranmaksızın sona erecek. Yine yürürlükte olan gözetim yetki belgeleri başvuru yapılarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar yenilenmezse Kurul tarafından sonlandırılacak.

Bağımsız gözetim firmaları, lisans sahipleri tarafından görevlendirilen, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerini yapan yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

ANLIK BİLDİRME ŞARTI KALDIRILDI

Akaryakıt ithalatı gerçekleştirilen tesislerde ulusal marker içeren ve içermeyen uygulama kapsamındaki ürünlerin tutulduğu tanklara ilişkin bilgiler ulusal marker ekleme işlemi gerçekleştirilen tesisin lisans sahibi tarafından “Bildirim Sistemi” üzerinden Kuruma Ulusal Marker Tank Beyan Formu ile anlık olarak bildirilme şartı kaldırıldı. 

Enerji Günlüğü