İpek Doğal Enerji’nin bir petrol arama ruhsatı sonlandı

İpek Doğal Enerji’nin bir petrol arama ruhsatı sonlandı

Enerji Günlüğü - İpek Doğal Enerji’nin Siirt ve Batman illerinde bulunan AR/İPK/4762 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının bir paftası işletme ruhsatı aldığından arama ruhsat süresi sona erdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A. Ş.’nin Siirt ve Batman illerinde sahip bulunduğu AR/İPK/4762 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddetinin, söz konusu arama ruhsatından ARİ/İPK/K/L47-d1-3 paftasının petrol işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 25.11.2014 tarihinde sona erdiğini duyurdu.

Şirketin taahhüt ettiği sorumluluklarını yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.