TTK benzin ve motorin alacak

TTK benzin ve motorin alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 2500 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ve 96 bin 350 litre motorin satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt temini için açık ihale usulü ile ihale düzenleyeceğini duyurdu. 

365 Takvim gününde teslim edilecek akaryakıt ve taşıt tanıma sistemi için ihale, 27.11.2017 Pazartesi günü saat 15.00’de Zonguldak’taki TTK Satınalma Daire Başkanlığı’nda yapılacak. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilecek ve şartnameler 75,00-TL karşılığı satın alınabilecek.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olacak ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.