YEKDEM 2018 başvuru listeleri açıklandı

YEKDEM 2018 başvuru listeleri açıklandı

Enerji Günlüğü - 2018 yılında YEKDEM destekleme mekanizmasından yararlanmak için 708 santralden 19 bin MW üstünde başvuru geldi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince destekleme mekanizmasından 2018 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin yaptığı başvuruları Ön YEK Listesi kapsamında düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre, 700’ün üzerinde santralden 19 bin MW üstünde başvuru geldi. 

EPDK ayrıca, 14 işletmenin 31.10.2017 tarihi itibariyle kısmen ya da tamamen işletmeye geçmediğini veya destek öncesi işletmeye alındığını, 10 yıllık yararlanma döneminin sona erdiğini veya başvuru evrakının geç iletildiğini de duyurdu.

YEKDEM İÇİN BAŞVURAN TESİS TİPLERİ

Kaynak Türü

Tesis Tipi

Başvuru Gücü (Mwe)

Biyokütle

Bitkisel ve Hayvansal Atık

8

Biyokütle

Bitkisel Yağ Atığı

1

Biyokütle

Biyogaz

24

Biyokütle

Çöp Gazı

198

Biyokütle

Hayvansal Atık

26

Biyokütle

Hayvansal ve Bitkisel Atık

1

Biyokütle

Lastik Atığı

12

Biyokütle

Orman Atığı

35

Biyokütle

Tarımsal Atık

9

Biyokütle

Tarımsal ve Hayvansal Atık

19

Biyokütle

Tarımsal,Hayvansal Atık ve Orman Atığı

12

Güneş

Fotovoltaik

14

Hidrolik

Kanal

5.210

Hidrolik

Nehir

987

Hidrolik

Rezervuarlı

5.426

Jeotermal

Jeotermal

997

Rüzgar

Rüzgar

6.094