EWE'de telekom ve enerji hizmeti tek sepette

EWE'de telekom ve enerji hizmeti tek sepette

Enerji Günlüğü - Alman sermayeli EWE Turkey Holding, Türk tüketicilere telekomünikasyon ve enerji hizmetlerini bir arada sunacak.

Türkiye elektrik sektörünün yabancı sermayeli oyuncularından EWE, telekomünikasyon hizmetleri de sunuyor. EWE Turkey Holding Genel Müdürü Frank Quante, dünyada ve Türkiye’de enerjiyi ve grubun hedeflerini DÜNYA Executive’den Hüsniye Güngör’e anlattı.

Küresel enerji dengeleri nereye gidiyor?

Küresel enerji tüketimindeki büyümede, gelişmekte olan ekonomilerin ağırlığı sürüyor. Birincil enerji kaynakları tüketiminde petrol ilk sıradaki yerini korurken, kömürün payı giderek azalıyor, doğal gaz ve yenilenebilir enerjinin payı ise artıyor.

Gidişatı etkileyen, etkileyebilecek gelişmeler neler?

 

 

Kaya gazı devrimiyle petrol ve doğal gaz kaynaklarının kullanımı artarken, teknolojideki gelişmeler yenilenebilir enerjideki büyümeyi destekledi. Petrol ve doğal gaz talebi artarken global kömür talebinde en büyük düşüş görüldü. Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşması enerji sektöründeki dönüşümü desteklemeye devam edecek. Yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler bu dönüşümün önemli parçalarından biri olmakla birlikte enerji güvenliği ve arzı odak noktası olmayı sürdürecek. Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre 2040 yılında dünyada enerji ihtiyacının yüzde 40 kadar artması bekleniyor. “BP Enerji Görünümü 2017” raporuna göre de global talep yılda ortalama yüzde 1,3 artışla 2035’e kadar yüzde 30 civarında yükselecek. Bununla birlikte yükselme eğilimi gösteren petrol fiyatları ve Amerika Başkanı Trump’un yürütmeyi düşündüğü enerji politikaları petrol ve gaz alanında faaliyetlerini yürüten şirketlerin ertelediği yenileme yatırımlarını tekrar gündeme getirmelerini sağladı.

Sizce Türkiye'nin küresel/bölgesel enerji denklemindeki konumu nasıl?

Avrupa ile potansiyel enerji tedarikçileri arasındaki Türkiye, Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğinin sağlanmasında stratejik bir rol üstleniyor. Avrupa’nın azalan enerji kaynakları dikkate alındığında, enerji güvenliğinde artan altyapı olanakları ve Avrupa’nın enerji pozisyonuna katkıda bulunma kabiliyetiyle birlikte Türkiye daha da önem kazandı. Çünkü mevcut ve yapım aşamasında birçok boru hattı projesi söz konusu. Gelişmelere baktığımızda, Avrupa başkenlteriyle ve Ankara’nın enerji bakımından öncelikleri paylaştığını ve Türkiye’nin bir enerji dağıtım merkezi olma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ankara, enerji denkleminde nasıl daha iyi bir pozisyon alabilir?

Türkiye, doğal gaz ve petrol transferi için transit bir ülke konumunu muhafaza ediyor. Türkiye kaynakları ticarileştirecek projeler geliştirerek bölgesinde bir enerji ticareti merkezi haline gelebilir. Bunu yaptığında, bir enerji transfer rotası olmanın ötesine geçerek daha likit bir pazara sahip ve bölgesel fiyatları etkileme kabiliyeti taşıyan bir enerji merkezine dönüşebilir.

Enerjide yatırım ortamı yabancılar için cazip mi?

Türkiye orta vadede yatırımcılara fırsatlar sunacak ve gelişmeye açık bir Pazar. Enerji gibi büyük meblağlı ve getirisi uzun yıllara yayılan yatırımlara karar verirken kısa vadeli belirsizliklere göre hareket etmemeli. Orta ve uzun vadeli yatırım kararları alınması, oluşabilecek fırsatları değerlendirmede anahtar rol oynayacaktır.

Türkiye pazarı EWE için ne anlam ifade ediyor?

Sektöre katkı sağlamak ve geliştirmek hedefiyle, EWE AG’den akıllı teknolojiler transfer ederek bu konuda örnek alınan bir şirket olmaya devam etmek istiyoruz. EWE Turkey Holding şirketleri Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde öncü konumumuzu korumak ve başarılı olmak için gelişmeye devam edeceğiz. 2016 yılı başında Millenicom şirketini alarak hem enerji hem de telekomünikasyon alanında faaliyet göstermeye başladık. Kısa dönemde müşterilerimize enerji ve telekomünikasyon ürünlerini birlikte sunmayı hedefliyoruz. Böylelikle, müşterilerimize tüm bu ürünlere yüksek kalite ve uygun fiyatlarla ulaşma imkânı sunmak istiyoruz. Bunun müşterilerimize de konfor sağlayacağına eminiz. 2017’de hem Türkiye hem de enerji ve telekomünikasyon sektörüne katma değer sağlayan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bundan sonrası için Türkiye’de ne tür fırsatlar görüyorsunuz?

EWE Turkey Holding olarak altyapı projeleri üzerinde çalışıyoruz ve şebeke yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Bu alandaki EPC tecrübemizi, piyasada başka yatırımcıların da faydalanabileceği bir hizmet haline getirmeyi hedefliyoruz. Buna ilave olarak, yakınsama projelerimiz üzerinde çalışacağız. Türkiye’de hem enerji hem telekomünikasyon sektöründe aktif ilk şirketiz. Düzenleyici çerçeveyi de dikkate alarak elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon ve enerji verimliliği satış aktivitelerimizin sinerjisi ile müşterilere daha fazla katma değer sağlamak için çalışacağız.