Fatma RES kapasite arttırıyor

Fatma RES kapasite arttırıyor
Enerji Günlüğü - Güriş Holding`in Muğla`da yapımına başladığı Fatma Rüzgar Santrali kapasitesini 41.6 MW arttırıyor.

Güriş Holding`in yüzde yüz bağlı ortaklığı olan Derne Temiz Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Muğla İli, Menteşe İlçesi, Yılanlıbel Mevkiinde N20b3 ve N20c2 paftalarında inşasına başlanan Fatma RES türbin sayısını 25`ten 38`e çıkararak kapasitesini 77.4 MW’dan 119 MW’a çıkaracak.

proje kapsamında, 3,0 MW’lık 13 türbin ve 3,2 MW’lık 12 türbin ile toplamda 77,4 MW kurulu güce göre planlanan ve inşaat aşamalarına başlanılan Fatma Rüzgar Enerji Santralinin gelişen teknoloji ile türbin sayısı ve gücü artırılarak 3,2 MW’lık 13 türbin ile toplam gücünün 119 MWm’a çıkarılması planlanıyor. Kapasite arttırımı projesi kapsamında kurulacak 13 adet Siemens marka SWT -3.2-113 model 3.2 MW gücünde türbin lisans sınırları içerisinde yer alacak.

Sahada üretilecek enerjinin tamamı 11.590,64 m uzunluğundaki Enerji İletim Hattı ile Kemer TM Muğla Enerji İletim Hattına iletilerek ülke enerji ağına nakledilecek.

PROJE İLE İLGİLİ ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü`nün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada, kapasite arttırım projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığı duyuruldu. ÇED Sürecitamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Muğla Valiliği`ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilecek.